Alphen op één Lijn is een koepelorganisatie van vier zogenaamde GES’en (Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerkingsverbanden) in Alphen aan den Rijn:

De GES’en worden gevormd door huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijs zorgverleners. Door betere onderlinge samenwerking beogen zij de zorg rond mensen met één of meerdere chronische aandoeningen te verbeteren. Dat gebeurt door middel van het uitvoeren van de zorgprogramma’s, een verzameling werkafspraken per chronische aandoening.

Missie

Alphen op één lijn bevordert optimaal georganiseerde, multidisciplinaire geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg van hoge kwaliteit aan de bij de samenwerkingsverbanden ingeschreven patiënten met één of meer chronische aandoeningen door ondersteuning en versterking van de eerste lijn.

Visie

In 2020 is Alphen op één lijn een gemeentebrede voorziening die in samenwerking met andere partners in de zorg, zoals de gemeente, ziekenhuizen en GGZ buurt- en wijkgericht multidisciplinaire eerstelijns zorg levert aan de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Waar nodig én mogelijk is AOEL samenwerkingsverbanden aangegaan met vergelijkbare organisaties in Zuid-Holland Noord.

Nieuws

Diabetesmarkt

Uw risico op diabetes testen? Of bent u op zoek naar meer informatie over diabetes of een gezondere leefstijl? Kom langs en laat u informeren.

Lees meer...

Oprichting AOEL

Officieel is AOEL op 1 januari 2016 opgericht. Vandaag, 12 mei 2016, heeft de officiële oprichtingsbijeenkomst plaatsgevonden. Bestuur, managementteams en commissies hebben zich voorgesteld.

­